سامانه جوابدهی اینترنتی

آزمایشگاه طبی فارابی

کاربر گرامی رمز عبور همان شماره تلفنی است که هنگام پذیرش به آزمایشگاه داده اید در غیر اینصورت سن شما میباشد.